درس

مروری برمهارت های زندگي

درباره درس
- بابت هزینه صدور گواهینامه این درس بسته به نوع تفاهنامه با مراکز ممکن است مبالغی به عنوان سهم فراگیر درخواست شود.
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
9
تعداد کاربران
9575
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
25
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول: مهارت های برقراری ارتباط مؤثر (1)
 • جلسه دوم: مهارت های برقراری ارتباط مؤثر (2)
 • جلسه سوم: مهارت های مدیريت، مقدمۀ سایر مهارت ها
 • جلسه چهارم: مدیریت اقتصادی در خانواده (1)
 • جلسه پنجم: مدیریت اقتصادی در خانواده (2)
 • جلسه ششم: مدیریت اقتصادی در خانواده (3)
 • جلسه هفتم: مهارت های فرزند پروری (1)
 • جلسه هشتم: مهارت های فرزند پروری (2)
 • آزمون پایانی
 • صدور گواهی پایان دوره
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir