جریان های معنوی نوظهور

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام حمیدرضا مظاهری سیف در5جلسه تهیه گردیده و به موضوع جریان های معنوی نوظهور می‌پردازد

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول - تبیین جریان های معنوی نوظهور
  • جلسه دوم - علل گرایش به جریان های معنوی نوظهور
  • جلسه سوم - راههای مقابله با گسترش جریان های معنوی نوظهور
  • جلسه چهارم - بررسی عرفان حلقه 1
  • جلسه پنجم - بررسی عرفان حلقه 2
  • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما