درس

آموزه‌های عرفان‌عملی دراسلام(کد:21301)

درباره درس
در این درس دکتر محمد فنائی اشکوری در 7 جلسه به موضوع عرفان عملی در اسلام می‌پردازد استاد در این درس پیرامون عرفان عملی در اسلام ابتدا به کلیات عرفان؛ چیستی و حقیقت عرفان می‌پردازد و سپس نسبت فلسفه غرب و آموزه‌های اسلام، مراتب یقین و نیز رابطه عرفان با اسلام، شریعت، فلسفه و معرفت الله را بیان می‌دارد.
اطلاعات درس
آموزشکده
معارف و علوم قرآنی
تعداد جلسات
7
تعداد کاربران
876
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

  • جلسه اول: چیستی عرفان، حقیقت عرفان، مبادی معرفتی عرفان
  • جلسه دوم: فلسفه غرب و آموزه‌های عرفانی اسلام
  • جلسه سوم: مراتب یقین
  • جلسه چهارم: رابطه شریعت و طریقت
  • جلسه پنجم: رابطه اسلام و عرفان
  • جلسه ششم: رابطه فلسفه و عرفان
  • جلسه هفتم: عرفان، و مساله معرفت الله
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir