درس

مهارت های زندگی خوابگاهی

درباره درس
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
5
تعداد کاربران
1308
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
51
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir