دکتر شاهین فرهنگ

2 دوره ی آموزش الکترونیک

  • تارنما:

درباره استاد:

دكترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه هاروارد آمریكا
فوق لیسانس جامعه شناسی.
فوق لیسانس پژوهشگری.
لیسانس فیزیك.
ایشان همچنین از مدرسین بنام علم موفقیت در ایران می باشند.


ارتباط با ما