دکتر جلال حنایی

1 دوره ی آموزش الکترونیک

  • تارنما:

درباره استاد:

دکتر جلال حنایی دارای دکتری مدیریت آموزشی بوده و از اساتید صاحب نظر در حوزه آموزش مجازی می باشند.


ارتباط با ما