دکتر جلال حنایی

1 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما:

درباره استاد:

دکتر جلال حنایی دارای دکتری مدیریت آموزشی بوده و از اساتید صاحب نظر در حوزه آموزش مجازی می باشند.

سوابق استاد


ارتباط با ما