سبک زندگی دانشجوئی

مهارت های عمومی

 • تعداد کاربران:25144
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 50
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

درس سبک زندگی دانشجوئی در قالب 5 جلسه با تدریس اساتید خبره با هدف کمک به دانشجویان ارائه می گردد.

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول:وظایف و هویت دانشجوی جوان
 • جلسه دوم:نکات لازم برای ورود به دانشگاه
 • جلسه سوم:مدیریت ارتباطات انسانی
 • جلسه چهارم:زندگی دانشجویی و ابعاد آن
 • جلسه پایانی: پایان درس و فارغ التحصیلی
 • صدور گواهی پایان درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما