مهارت تربیت فرزند

مهارت های عمومی

 • استاد:دکتر حمید حبشی
 • تعداد کاربران:2652
 • تعداد جلسات: 11
 • مدت زمان دوره: 330 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

مهارت تربیت فرزند

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول : نگاهی به دوران نوجوانی و جوانی
 • جلسه دوم: آمادگی لازم برای بچه دار شدن
 • جلسه سوم: تربیت نوزاد تا دو سالگی
 • جلسه چهارم: تربیت تا شش سالگی
 • جلسه پنجم: فرزند دوم و کودک بیش فعال
 • جلسه ششم: تفریحات کودک
 • جلسه هفتم: تنبیه کودک
 • جلسه هشتم: دوران دبستان و وجدان کودک
 • جلسه نهم : دوران نوجوانی
 • جلسه دهم : بحران هویت
 • جلسه یازدهم : دوران بلوغ
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما