دکترمحمود برجعلی

4 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما:

درباره استاد:

دكتر محمود برجعلي از روانشناسان بنام در زمينه مشاوره خانواده است وي عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي است .

سوابق استاد

- عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي
- مدیر مسول و موسس مرکز مشاوره گشایش


ارتباط با ما